Kompostéry pro DSO Bruntálsko

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Bruntálsko
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003389
Zahájení projektu: 14. 8. 2017
Ukončení projektu: 3. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Plánem projektu Kompostéry pro DSO Bruntálsko je pořízení kvalitních kompostérů občanům vybraných obcí svazku obcí Bruntálsko pro kompostování rostlinných zbytků z jejich zahrad, a tím předejít vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Současný systém svozu BRO není dostačující. V rámci projektu bude pořízeno celkem 837 kompostérů o celkovém objemu 866 550 l , které jsou schopny pojmout cca 1 300 t rostlinných zbytků. Tato kapacita byla určena na základě výsledků dotazníkového šetření.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 388 033,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 597 888,23 Kč
 
Celková částka: 3 985 922,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena