Kompostéry do domácností pro občany města Bílovec

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Bílovec
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002951
Zahájení projektu: 11. 9. 2017
Ukončení projektu: 3. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je systém prevence vzniku bioodpadů. Předložený projekt je zaměřen na předcházení vzniku bioodpadů s cílem snížit množství odpadů ukládaných na skládku. Cílem projektu je podpora domácího kompostování formou pořízení domácích kompostérů a jejich zapůjčení do domácností. Projekt bude realizován v zástavbě rodinných domů ve městě Bílovec a jeho místních částech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 365 982,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 64 585,22 Kč
 
Celková částka: 430 568,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena