Kompostéry Veselí nad Lužnicí

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Veselí nad Lužnicí
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003659
Zahájení projektu: 29. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Systém sběru bioodpadu do kompostérů doplní stávající způsoby odděleného sběru a zpětného odběru. Projekt se zaměřuje na zlepšení systému odděleného sběru odpadů a manipulaci s bioodpady a zajištění jejich využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 063 571,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 187 689,15 Kč
 
Celková částka: 1 251 261,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena