Kompostárna Lašovice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zemědělské družstvo Lašovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000396
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 12. 12. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která bude kompostovat BRKO obcí spadajících do spádové oblasti. Kompostárna bude umístěna v k.ú. Lašovice na pozemku s p.č. 635/4. Žadatel má podepsané prohlášení od obcí s příslibem dodávek 160t BRKO. Vznikne nová kompostárna s kapacitou 315t za rok. Více jak 90% vyprodukovaného kompostu bude využito na hnojení zemědělské půdy obhospodařované žadatelem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 169 999,95 Kč
Národní soukromá částka: 912 352,94 Kč
 
Celková částka: 6 082 353,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena