Kompostárna - Chlum u Křemže

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000953
Zahájení projektu: 26. 10. 2016
Ukončení projektu: 21. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Plánem zařízení na zpracování bioodpadu Kompostárny Chlum u Křemže v katastrálním území Chlum u Křemže, okres Český Krumlov je zpracovávat především tříděný biologicky rozložitelný odpad z městyse Křemže a jeho místních částí. Záměrem Kompostárny Chlum u Křemže je podpořit a vybudovat v regionu systém třídění, sběru a zpracování bioodpadu v obcích a výsledný produkt kompost využít na zemědělsky obdělávaných pozemcích. Realizace projektu na parcele 558 v k.ú. Chlum u Křemže.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 981 000,85 Kč
Národní soukromá částka: 879 000,15 Kč
 
Celková částka: 5 860 001,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena