KOMPOSTÁRNA INTEKO

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: INTEKO servis s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000269
Zahájení projektu: 21. 7. 2017
Ukončení projektu: 21. 7. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup technologického vybavení pro "Kompostárnu INTEKO", kterou bude provozovat firma INTEKO servis s.r.o.. V rámci projektu bude pořízen kolový traktor a nakladač - manipulátor. Cílem projektu je zpracování BRO na kvalitní organické hnojivo - kompost, který bude následně registrován jako organické hnojivo dle zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech zejména ke hnojení ZPF. Umístění projektu: kú Skřípov, parc. č. 4797.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 110 200,00 Kč
Národní soukromá částka: 901 800,00 Kč
 
Celková částka: 6 012 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena