KOMPOSTÁRNA BOHEMIA

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Kompostárna Bohemia s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000368
Zahájení projektu: 3. 10. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup technologického vybavení pro "Kompostárnu Bohemia", kterou bude provozovat firma Kompostárna Bohemia s.r.o.. V rámci projektu bude pořízen nakladač a kolový traktor. Cílem projektu je zpracování BRO na kvalitní organické hnojivo - kompost, který bude následně registrován jako organické hnojivo dle zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech v platném znění a využívání zejména ke hnojení zemědělského půdního fondu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 380 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 949 500,00 Kč
 
Celková částka: 6 330 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena