ČOV Horoměřice - Intenzifikace

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Horoměřice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001207
Zahájení projektu: 11. 11. 2016
Ukončení projektu: 12. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Účelem intenzifikace ČOV Horoměřice je optimální funkce a docílení co nejvyšší účinnosti čištění při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodnění městských odpadních vod a k zajištění čistoty recipientu Horoměřický potok. Intenzifikace ČOV Horoměřice bude zahrnovat zvýšení kapcity stupně hrubého předčištění osazením strojně-technologického vybavení o větší hydraulické kapacitě, rozšíření objemů aktivačních a výstavbu funkčních dosazovaných nádrží.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 327 517,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 351 914,86 Kč
 
Celková částka: 47 572 577,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena