Obnova Hostkovického rybníka

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC TŘEBĚTÍN
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01758
Zahájení projektu: 20. 8. 2008
Ukončení projektu: 23. 6. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Jedná se o provedení celkové rekonstrukce Hostkovického rybníka, zahrnující úpravu tělesa hráze a objektů pro manipulaci s vodou a odstranění sedimentů ze zátopy rybníka. Vytvořena byla litorální zóna na vtoku do rybníka, byla provedena revitalizace vodního toku a vznikly nové tůně.

Hlavní přínosy – cílem projektu je zvýšení krajinné a druhové biodiverzity území vázané na vodní poměry v oblasti postihované povodňovými průtoky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 125 002,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 551 470,00 Kč
 
Celková částka: 3 676 473,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena