KOMPOSTÁRNA BĚLOTÍN

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: EKO-SARA HRANICE s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000298
Zahájení projektu: 31. 8. 2017
Ukončení projektu: 29. 1. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup technologického vybavení pro "Kompostárnu Bělotín", kterou bude provozovat firma EKO-SARA Hranice s.r.o.. V rámci projektu bude pořízen kolový traktor, zařízení pro třídění kompostu. Cílem projektu je zpracování BRO na kvalitní organické hnojivo - kompost, který bude následně registrován jako organické hnojivo dle zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech a využívání zejména ke hnojení ZPF. Umístění projektu: kú Bělotín, parc. č. 1140/3.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 935 100,00 Kč
Národní soukromá částka: 870 900,00 Kč
 
Celková částka: 5 806 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena