Intenzifikace systému shromažďování odpadů FCC Regios, a. s.

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: FCC Regios, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003056
Zahájení projektu: 26. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předložený projekt je zaměřen na zavedení systému separace a svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ve vybrané části města (spádové území) s cílem snížit množství ukládaných odpadů na skládku a zvýšit celkové využití odpadů v deseti městech v okresech Praha-západ, Mělník a Kladno. Spádovou oblastí je zástavba rodinných a sídlištních domů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 192 443,75 Kč
Národní soukromá částka: 3 577 331,25 Kč
 
Celková částka: 4 769 775,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena