Intenzifikace systému sběru BRKO Josef Kotalík

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Josef Kotalík
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002887
Zahájení projektu: 3. 10. 2017
Ukončení projektu: 28. 6. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na zavedení, resp. intenzifikaci systému sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Cílem projektu je zkvalitnění služeb v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na BRKO. Realizací projektu dojde k doplnění technologie ke sběru bioodpadů a k následnému zpracování separovaného bioodpadu v zařízení určeném k využívání odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 683 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 297 000,00 Kč
 
Celková částka: 1 980 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena