Intenzifikace sberu bioodpadu v obci Záchlumí a Prehýšov

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Jan Marek
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003714
Zahájení projektu: 4. 12. 2017
Ukončení projektu: 29. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v nákupu sběrný nádob (pouze velkoobjemové kontejnery) na separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu a mechanizace sloužící pro efektivní využití potenciálu těchto sběrných nádob v obci Záchlumí, okres Tachov a obci Přehýšov, okres. Plzeň-sever.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 275 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 754 500,00 Kč
 
Celková částka: 5 030 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena