Dovybavení systému odděleného sběru odpadů pro město Nýrsko

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Nýrsko
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002902
Zahájení projektu: 9. 11. 2017
Ukončení projektu: 29. 4. 2019

Informace o projektu

Smyslem projektu je doplnění stávajících zařízení města Nýrska a pořízení štěpkovače a kontejnerů pro separované druhy odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 931 101,05
Veřejné zdroje ČR: 164 311,95
 
Celková částka: 1 095 413,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena