Dovybavení sběrného dvoru Ústí nad Orlicí

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Ústí nad Orlicí
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003898
Zahájení projektu: 6. 6. 2018
Ukončení projektu: 18. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je navýšení kapacity a zkvalitnění sběrného dvoru v Ústí nad Orlicí. Stavba sběrného dvoru byla dokončena v roce 2015. Z úvodní fáze provozu vzešly připomínky k množství a kapacitě nádob a k podmínkám obsluhy sběrného dvoru, především manipulaci s nádobami. Předkládaný projekt zefektivní provoz a umožní více využít možnosti sběrného dvoru. V rámci projektu bude pořízena manipulační technika, třídička stavebního odpadu a 10 ks nádob a kontejnerů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 703 255,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 653 515,65 Kč
 
Celková částka: 4 356 771,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena