Dovybavení sběrného dvora ve městě Kynšperk nad Ohří

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003344
Zahájení projektu: 23. 1. 2018
Ukončení projektu: 4. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je dovybavení SD Města Kynšperk, který je provozován městskou společností Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. , která je 100% vlastněna městem. V rámci projektu dojde k pořízení malého nakladače (nosnost 1t) s příslušenstvím pro manipulaci s materiálem na SD. Dále bude pořízeno 5ks 9m3 kontejnerů na objemný odpad, plasty a kov. Celkově se zvýší sběr separovaného odpadu o 77,77 t

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 386 448,60 Kč
Národní soukromá částka: 244 667,40 Kč
 
Celková částka: 1 631 116,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena