Dovybavení odpadového centra Města Albrechtice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Město Albrechtice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006461
Zahájení projektu: 1. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 1. 7. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je dovybavení stávajícího odpadového centra Města Albrechtice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 360 705,50
Veřejné zdroje ČR: 240 124,50
 
Celková částka: 1 600 830,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena