Doplnění systému separace odpadů do obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mikroregion Luhačovské Zálesí
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0004056
Zahájení projektu: 28. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je rozšíření stávajícího systému separace a svozu plastů, papíru, skla a bioodpadu od občanů ze zapojených obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí a tím i snížení množství odpadu ukládaného na skládky jeho částečným odklonem ze směsného komunálního odpadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 327 649,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 234 291,00 Kč
 
Celková částka: 1 561 940,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena