Doplnění systému sběru tříděného a biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě Cheb

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Cheb
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002879
Zahájení projektu: 22. 8. 2017
Ukončení projektu: 19. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování 2 stanovišť podzemních kontejnerů na sběr tříděného komunálního odpadu v Chebu na parcelách č. 2273/15 a č. 1627/1. Jednotlivá stanoviště budou tvořena 4 ks podzemních kontejnerů (1 ks SKO, 1 ks papír, 1 ks plast, 1 ks sklo). Součástí projektu je i pořízení 30 velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad. Doplněný systém zvýší kvalitu a motivaci občanů Chebu pro vyšší míru třídění odpadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 562 471,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 452 200,88 Kč
 
Celková částka: 3 014 672,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena