Domácí kompostování - obec Dětkovice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Dětkovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005566
Zahájení projektu: 26. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je nákup 200 ks kompostérů s objemem 900 l, 1 ks kontejneru na textil, drtiče a vytvoření místa pro odběr použitého funkčního majetku. Předmět projektu umožní předejít vzniku biologicky rozložitelného odpadu,textilního odpadu a použitého funkčního majetku, který by jinak končil ve směsném komunálním odpadu a následně na skládkách nebo ve spalovnách.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 260 957,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 222 521,91 Kč
 
Celková částka: 1 483 479,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena