Analýza rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Havlíčkův Brod
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000798
Zahájení projektu: 5. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je provedení průzkumných prací a zpracování analýzy rizik pro dvě lokality na území města Havlíčkův Brod. V první lokalitě se nachází černá skládka. Druhou lokalitou jsou kalová pole, na která se vozily odpady z průmyslové výroby bývalého státního podniku Zetor.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 936 551,93 Kč
Veřejné zdroje ČR: 165 273,88 Kč
 
Celková částka: 1 101 826,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena