Analýza rizik ohrožení individuálních zdrojů podzemních vod a vodního toku chromem (zejména Cr6+) a dalšími potenciálními kontaminanty používanými v areálu TANEX a.s. Jaroměř (závod Hrádek nad Nisou)

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: KORTAN spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_065/0005305
Zahájení projektu: 22. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je zpracování analýzy rizik pro areál společnosti Kortan spol. s r.o. v Hrádku nad Nisou. V areálu bylo zjištěno znečištění zemin a podzemních vod chromem a dalšími kontaminanty v důsledku průmyslové výroby, která zde v minulosti probíhala. Analýza rizik kvantifikuje a kvalifikuje znečištění, stanoví předpokládané transportní cesty šíření znečištění a popíše možná rizika pro zdraví osob a pro ekosystémy. Dále navrhne nápravná opatření a stanoví jejich cílové parametry.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 795 217,00 Kč
Národní soukromá částka: 316 803,00 Kč
 
Celková částka: 2 112 020,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena