Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161
Zahájení projektu: 29. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na podporu výměny nevyhovujících zdrojů vytápění na pevná paliva v rodinných domech za účelem snížení emisí znečišťujících látek v regionu. Oprávněnými konečnými uživateli finančních prostředků budou fyzické osoby/domácnosti Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je výměna minimálně 8654 ks kotlů na pevná paliva nesplňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5 za nové, ekologičtější zdroje vytápění do roku 2019.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 891 480 000,00 Kč
 
Celková částka: 891 480 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena