Odkanalizování obce Rostěnice-Zvonovice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Rostěnice - Zvonovice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001233
Zahájení projektu: 31. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 12. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba oddílné splaškové kanalizace v obci Rostěnice-Zvonovice, výstavba ČOV v obci rostěnice s volnou kapacitou pro obce Lýsovice, Kučerov, Hlubočany

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 47 562 476,44 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 393 378,20 Kč
 
Celková částka: 74 607 806,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena