Obec Albrechtice nad Vltavou - místní část Jehnědno, "Statické zabezpečení svahové nestability"

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Albrechtice nad Vltavou
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_003/0000962
Zahájení projektu: 9. 11. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Zájmový prostor je území se složitými základovými poměry. Geologický průzkum zjistil velmi nebezpečný geologický jev - nestabilitu ve svahu nad komunikací a byla zjištěna i na svahu pod komunikací, kde se jedná o sesuv mělkých vrstev ? erozi. Sesuvné projevy potenciálně ohrožují život osob, jejich majetek a využitelnost území. Nestabilita je je zařazena do III. kategorie Registru svahových nestabilit ČGS. Nestabilita je způsobena geologickými podmínkami. Antropogenní vliv je vyloučen.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 383 711,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 597 125,55 Kč
 
Celková částka: 3 980 837,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena