Nasavrky III.etapa, dostavba kanalizace

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Nasavrky
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004737
Zahájení projektu: 29. 11. 2017
Ukončení projektu: 23. 7. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba resp. dostavba splaškové kanalizace ve městě Nasavrky, které leží v CHKO Źelezné hory. Celková délka kanalizace DN 250 je 2 142 m.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 302 034,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 229 770,82 Kč
 
Celková částka: 28 709 074,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena