Modernizace a rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění obyvatelstva, vč. předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, a zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Hrádek

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Hrádek
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002326
Zahájení projektu: 27. 4. 2017
Ukončení projektu: 22. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Modernizace a rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění obyvatelstva, vč. předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, a zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Hrádek. Cíl: Včasné varování obyvatelstva před povodněmi vybudovaným systémem, vytvoření dPP. Aktivita: Realizace lokálního protipovodňového systému v celé lokalitě obce Hrádek včetně vytvoření dPP s využitím datového zdroje POVIS. Předpoklad: Naplnění databází POVIS Rizika: nepřidělení dotace

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 378 659,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 459 553,25 Kč
 
Celková částka: 1 838 213,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena