Město Strmilov - Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Strmilov
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001158
Zahájení projektu: 12. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší odkanalizování města Strmilov. Předmětem projektu je dostavba kanalizace v délce 7,65 km (kanalizační řady 5,30 km, přípojky na veřejných pozemcích 2,35 km) a výstavba nové centrální mechanicko-biologické ČOV, která zajistí čistění OV a zamezí vypouštění OV bez čištění. Předmětným vodním tokem je Hamerský potok ID:10100081, který se vlévá do toku Nežárka ID: 10100050. Realizací projektu se zabrání znečišťování extravilánu města a oblastí po toku Hamerského potoky a řeky Nežárky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 55 629 553,72 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 816 980,07 Kč
 
Celková částka: 87 262 045,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena