Klášterní Skalice - ČOV a kanalizace

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Klášterní Skalice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004727
Zahájení projektu: 2. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší výstavbu nové mechanicko - biologické čistírny odpadních vod a oddílné splaškové kanalizace v obci Klášterní Skalice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 286 403,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 168 188,91 Kč
 
Celková částka: 19 272 790,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena