Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: DSO Oldřiš - Borová
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145
Zahájení projektu: 4. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem tohoto projektu je vybudování gravitační splaškové kanalizace v obcích Borová a Oldřiš, která bude zakončena na nově vybudované mechanicky-biologické ČOV.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 115 639 724,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 20 407 010,23 Kč
 
Celková částka: 181 395 646,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena