Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: DSO Oldřiš - Borová
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022

Informace o projektu

Předmětem tohoto projektu je vybudování gravitační splaškové kanalizace v obcích Borová a Oldřiš, která bude zakončena na nově vybudované mechanicky-biologické ČOV.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 115 639 724,61
Veřejné zdroje ČR: 20 407 010,23
 
Celková částka: 181 395 646,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena