Kanalizace a ČOV Kojčice

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kojčice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004831
Zahájení projektu: 27. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba nové splaškové kanalizace a nové ČOV o kapacitě 475 EO v obci Kojčice, okres Pelhřimov.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 26 822 938,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 733 459,67 Kč
 
Celková částka: 42 075 197,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena