Kanalizace Stránecká Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001352
Zahájení projektu: 16. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 15. 9. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Vybudování nové kanalizace v obci Stránecká Zhoř a místní části Kochánov s odvedením splaškových vod ČOV Měřín.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 915 706,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 808 654,00 Kč
 
Celková částka: 51 632 480,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena