Kanalizace, Šumice - 2. fáze

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_001/0000547
Zahájení projektu: 11. 4. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Účelem této stavby je odkanalizování obce Šumice a odvedení odpadních vod z obce do kanalizace v Újezdci u Luhačovic. Z Újezdce u Luhačovic budou odpadní vody odváděny na stávající ČOV v Uherském Brodě, kde budou čištěny a následně vypouštěny do Olšavy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 687 931,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 121 399,77 Kč
 
Celková částka: 809 332,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena