KANALIZACE LUTOTÍN

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Bílovice-Lutotín
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007077
Zahájení projektu: 15. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba kanalizace v obci Lutotín bude probíhat v celém intravilánu obce a bude se napojovat na existující ČOV. Nová splašková kanalizace Bílovice bude ukončena v koncové šachtě kanalizace v Kostelci na Hané. Výstavbou kanalizace bude zajištěno výrazné zlepšení životního prostředí v obci a místním recipientu Romže. Celková délka stok a větví je cca 2 500 m.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 501 075,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 853 131,05 Kč
 
Celková částka: 16 472 276,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena