Intenzifikace ČOV Veleň

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Veleň
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004772
Zahájení projektu: 27. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 25. 4. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Intenzifikace ČOV z původních 1250 EO na 1750 EO. Bude realizována rekonstrukce a intenzifikace stávající technologické linky ČOV, která bude představovat rekonstrukci strojně-technologického vybavení stupně hrubého předčištění, realizaci nového denitrifikačního stupně aktivačního procesu, úpravu oxidačního příkopu a rozšíření kapacity separačního stupně o dvojici dosazovaných nádrží.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 140 026,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 789 416,36 Kč
 
Celková částka: 15 905 923,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena