Základní škola Vranovice - zateplení budovy, výměna oken

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Vranovice
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00005
Zahájení projektu: 1. 6. 2008
Ukončení projektu: 15. 4. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu byly navrženy stavební úpravy zateplení a výměny oken v budově základní školy ve Vranovicích. Objekt je členěný na čtyři části: dvoupodlažní budova školy (výstavba kolem roku 1850), třípodlažní budova školy (výstavba 1911), jednopodlažní dílna (výstavba kolem roku 1946) a jednopodlažní školní klub (výstavba 1911).
Pro zlepšení tepelně technických vlastností bylo navrženo zateplení budovy fasádním zateplovacím systémem s izolací z pěnového polystyrenu EPS 100 F tl. 120 mm, nad nechráněné vstupy v jižní a západní fasádě byly provedeny ocelové stříšky s plechovou krytinou. Jako výplně otvorů byla v celém objektu navržena nová plastová okna zasklená izolačním dvojsklem Udvojskla = 1,1 W/m2/K.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 437 015,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 783 001,00 Kč
 
Celková částka: 5 220 016,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena