Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice - splašková kanalizace

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Hřivice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004672
Zahájení projektu: 3. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2023
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Účelem stavby je zřízení systému pro odvádění splaškových vod z obce Hřivice a místní části Touchovice na společnou ČOV v obci Hřivice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 930 530,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 693 623,10 Kč
 
Celková částka: 59 498 872,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena