Hospodaření se srážkovými vodami na náměstí v Moravském Písku

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Moravský Písek
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_034/0002323
Zahájení projektu: 6. 3. 2017
Ukončení projektu: 24. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je řešení odvádění dešťových vod z nově navrženého náměstí v Moravském Písku. Dešťové vody z vozovky, parkovišť a příjezdových komunikací budou čištěny v odlučovačích lehkých kapalin před samotným zasakováním. Dešťové vody z chodníků, zpevněné plochy náměstí a vodních prvků budou zasakovány pomocí tunelových systémů AS-KRECHT. Projekt bude realizován v k. ú. Moravský Písek [699233] na parcelách č. 1274, 1267/3, 1267/1, 1271, 1257/2, 1261, 621/1, 1269/5, 1266 a 1257/1.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 067 907,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 188 454,18 Kč
 
Celková částka: 1 256 361,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena