Digitalizace povodňového plánu SO ORP Kostelec nad Orlicí

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kostelec nad Orlicí
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004555
Zahájení projektu: 23. 6. 2017
Ukončení projektu: 28. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 294 822,50
Veřejné zdroje ČR: 52 027,50
 
Celková částka: 346 850,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena