DOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PEČICE - stoky A3, A4, A13

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC PEČICE
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004599
Zahájení projektu: 9. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obec Pečice má již vybudovanou splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod s konečnou celkovou max.kapacitou 480 EO, která je umístěna na východním okraji obce v souladu s ÚPD obce. Hlavním záměrem je dostavba splaškové gravitační kanalizační sítě, která naváže na stávající stoku. Předmětem žádosti o dotace je tedy dostavba splaškové kanalizace Pečice, rozšíření stávající sítě o stoky A3, A4, a A13. Dojde k prodloužení celkové délky z nynějších 3 833m na 4 739m.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 673 588,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 824 750,89 Kč
 
Celková částka: 7 331 119,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena