Chválenice - ČOV a kanalizace - 1.etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Chválenice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004670
Zahájení projektu: 24. 10. 2017
Ukončení projektu: 31. 3. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Celá dokumentace řeší odvedení splaškových vod z obcí Chválenice, Želčany a Chouzovy a jejich čištění na ČOV situovanou v obci Želčany. V rámci první etapy dojde k odkanalizování pouze obce Chválenice a výstavby ČOV o velikosti 850 EO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 000 539,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 529 506,98 Kč
 
Celková částka: 58 040 062,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena