ČOV a kanalizace v obci Pustá Polom - II. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Pustá Polom
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004718
Zahájení projektu: 4. 10. 2017
Ukončení projektu: 4. 10. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší dokončení výstavby splaškové kanalizace a napojení celé obce k centrálnímu čištění odpadní vody. Druhá etapa představuje dokončení 5 106,4 m kanalizace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 511 203,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 972 565,31 Kč
 
Celková částka: 35 311 692,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena