Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na realizaci mobilit výzkumných pracovníků VUT na zahraniční výzkumná pracoviště a mobilit zahraničních výzkumných pracovníků na výzkumná pracoviště VUT. Budou realizovány 4 typy mobilit: příjezdy zahraničních výzkumných pracovníků-post-doků do ČR - 12 mobilit; příjezdy zahraničních výzkumných pracovníků-seniorů do ČR - 12 mobilit; výjezdy výzkumných pracovníků-juniorů z ČR - 46 mobilit; výjezdy výzkumných pracovníků-seniorů z ČR - 12 mobilit; v součtu celkem 82 mobilit.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 76 547 127,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 508 316,60 Kč
 
Celková částka: 90 055 444,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena