Nové strojní a mechanizační vybavení pro odborný výcvik a počítačové vybavení pro jazykové a přírodovědné vzdělávání

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice, nám. Republiky 86
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001958
Zahájení projektu: 12. 7. 2016
Ukončení projektu: 28. 3. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

V rámci projektu dojde ke zlepšení infrastruktury školského zařízení, které se zabývá středním odborným vzděláváním. Projekt je zaměřen na pořízení vybavení pro technické, přírodovědné a jazykové vzdělávání pro zajištění rozvoje všech klíčových kompetencí stanovených výzvou za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, potřeby sladění nabídky a poptávky na trhu práce, navázání spolupráce se školami a zaměstnavatelem a úpravy zeleně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 294 544,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 110 801,92 Kč
 
Celková částka: 7 405 346,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena