Polsko-Czeska Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000633
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 3. 2018
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

-

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 185,30 EUR
Veřejné zdroje: 3 385,65 EUR
 
Celková částka: 22 571,00 EUR

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena