"-"

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Gmina Jasienica
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000683
Zahájení projektu: 1. 5. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2017
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

"-"

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 569,05 EUR
Veřejné zdroje: 2 923,95 EUR
 
Celková částka: 19 493,00 EUR

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena