Železná cyklotrasa

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Gmina Godów
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000331
Zahájení projektu: 26. 5. 2015
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Mezi hlavní aktivity patří: doplnění infrastruktury pro cyklisty, která bude spojovat 5 partnerských obcí na obou stranách hranice ? budou vybudovány cyklostezky na nástech bývalých železničních tratí, budou vybudována odpočinková místa pro turisty, vytvoří se nová společná přeshraniční cyklistická síť, vyznačené přeshraniční trasy -Železná cyklotrasa- s didaktickými tabulemi v jazyce PL, CZ, ENG a pvrky přeshraničního geocatchingu napojeného na mobilní aplikaci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 123 523,44 EUR
Veřejné zdroje ČR: 198 268,85 EUR
 
Celková částka: 1 321 792,00 EUR

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena