Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Muzeum Ziemi Prudnickiej
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002202
Zahájení projektu: 1. 2. 2020
Ukončení projektu: 31. 7. 2021
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšit turistický potenciál muzei v Prudniku a v Bruntále. V důsledku společného projektu se zvýší atraktivita historického ředitelství muzea v Prudniku osvětlením. Muzeum v Bruntále zrestauruje movité památky, které vzhledem ke svému stavu nelze prezentovat veřejnosti. Budou pořádány přeshraniční výstavy, studijní cesty a společná propagace obou muzeí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 57 201,94 EUR
Veřejné zdroje: 10 094,46 EUR
 
Celková částka: 67 296,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena