Inovace výroby funkčních mléčných nápojů

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Moravia Lacto
Registrační číslo: 15/001/16220/563/000002/001
Zahájení projektu: 4. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 7. 2017
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je navržení složení nového výrobku typu mléčné smoothie a navržení a prověření jeho výrobního postupu tak, aby byla zajištěna jeho dlouhá trvanlivost. Dalším hlavním cílem projektu je prodloužení trvanlivosti stávajících tekutých nefermentovaných a fermentovaných výrobků. Prodloužení trvanlivosti nových i stávajících výrobků bude zajištěno využitím navrženého nového způsobu balení, nového typu obalu a nově navrženého způsobu skladování v dokonale chlazeném skladu a expedici.

Hlavními výstupy projektu jsou: receptura nového výrobku a jeho výrobní postup, nové výrobní postupy a nová zařízení především v sekci processingu, plnění, balení, skladování a expedice a nové výrobní prostory pro plnění, balení a skladování s expedicí. Zároveň byly navrženy a realizovány postupy a laboratorní metody pro zajištění účinné čistitelnosti a sanitovatelnosti a sledování kvality s důrazem na prodlouženou trvanlivost. Byl navržen systém dohledatelnosti v rámci softwaru pro označování, vyskladnění, vychystání a expedici výrobků v novém regálovém a chlazeném skladu.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 750 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 24 750 000,00 Kč
 
Celková částka: 50 000 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena