Putováním Evropou k nové inspiraci

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Mateřská škola, Praha 10, Horolezecká 912
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001604
Zahájení projektu: 1. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 4.634.692,953 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): celkový počet dětí/žáků školy - 149 Počet dětí s OMJ - 16

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 190 594,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 190 594,00 Kč
 
Celková částka: 381 188,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena